Nieuwsbrief TradeRouteAsia, nummer 2

08 juli 2011
Deel dit bericht via:

Website TradeRouteAsia vernieuwd

De TradeRouteAsia website is vernieuwd. Naast de 3 e-learningmodules wetgeving, handelsketen en cultuur, bevat de website nu ook een speelgoedmodule. Hierin staan veelgestelde vragen over de nieuwe Europese speelgoedrichtlijn, waaraan ondernemers zich vanaf 20 juli 2011 moeten houden. De module wordt de komende tijd aangevuld met vragen en antwoorden over mechanische en chemische eisen.

In de toekomst worden meerdere productspecifieke modules aan de website toegevoegd. De eerstkomende is de cosmeticamodule.


Bezoek Eurocommissaris Tajani aan Rotterdamse haven

In het kader van de nieuwe speelgoedrichtlijn heeft vicevoorzitter Antonio Tajani, Europees commissaris voor industrie en ondernemerschap, op 23 juni een bezoek gebracht aan de Rotterdamse haven. Hij was onder andere aanwezig bij een controle van een container met speelgoed. Deze controles moeten voorkomen dat gevaarlijk speelgoed op de EU-markt belandt.

Tajani was in Rotterdam ter gelegenheid van de nieuwe Europese speelgoedrichtlijn. Vanaf 20 juli moeten fabrikanten en importeurs aangescherpte veiligheidseisen naleven voor speelgoed dat in de EU wordt ingevoerd. Op die datum moeten de lidstaten alle voorschriften van deze richtlijn uit 2009 hebben overgenomen. Antonio Tajani zei hierover: "Gelukkig zijn er doeltreffende controlemaatregelen, waardoor de veiligheid van onze kinderen wordt gewaarborgd. Ik heb er vertrouwen in dat de lidstaten en industrie ons zullen helpen om dit doel te bereiken." De nieuwe regels beantwoorden aan de strengste veiligheidseisen ter wereld, met name als het gaat om het gebruik van chemische stoffen.

Video: http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=78423


nVWA goes China

Van 20-24 juni heeft een delegatie van de nVWA China bezocht. De reis stond in het teken van de veiligheid van speelgoed. 60-80% van de consumentenproducten komt uit China en 60% van de onveilig bevonden producten komt uit China. Met krimpende toezichthouders en groeiende importstromen ligt het voor de hand samen te werken aan de bron om de veiligheid van producten te verbeteren en gerichter te controleren.

Een van de verbeteropties is het zorgen voor een gesloten toezichtsketen; van producent tot consument. Daarvoor is intensieve samenwerking noodzakelijk met de Chinese toezichthouder AQSIQ (Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine). De delegatie van de nVWA had onder andere als doel een relatie opbouwen met de AQSIQ-collega's en hun controlesysteem in kaart brengen. Ook is geïnventariseerd welke kennis en ervaring de Chinese collega's bij de nVWA willen opdoen.

Kijk op http://vwagoeschina.hyves.nl voor een impressie van de reis.


Memorandum of Understanding

Het werkbezoek van de nVWA viel samen met het werkbezoek van de directeur-generaal Volksgezondheid Paul Huijts aan China. Tijdens deze reis is met de AQSIQ overeenstemming bereikt over een Memorandum of Understanding (MoU) over productveiligheid. Sinds enkele jaren zijn de nVWA en het ministerie van VWS actief om samenwerking met China te bewerkstelligen. Sinds 2008 leidt de nVWA in opdracht van VWS een NL-China project. Het MoU legt deze samenwerking vast en maakt het mogelijk dat de nVWA op praktische basis kan samenwerken met de AQSIQ (bijvoorbeeld in 2011-2012 op gebied van speelgoed). Het MoU wordt ondertekend in Den Haag op 15 augustus door minister Schippers en viceminister Sun Da Wei van AQSIQ.


TradeRoute Asia is een initiatief van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). TradeRoute Asia is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met diverse partners, waaronder NL EVD Internationaal, Platform Promotional Products, KIWA, SGS, de Kamer van Koophandel en diverse importeurs.

www.traderouteasia.nl | contact