Veel importeurs hebben cosmeticadossiers niet op orde

14 maart 2012
Deel dit bericht via:

67% van de importeurs en producenten van cosmeticaproducten heeft de cosmeticadossiers niet op orde. Dat blijkt uit controle van 77 dossiers door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vooral de importeurs voldoen niet altijd aan de wettelijke eisen. Voor de bedrijven die zijn aangesloten bij de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) geldt dat 66% van de bedrijven de dossiers wel op orde heeft. Er zijn geen tekortkomingen wat betreft de veiligheid van de producten zelf geconstateerd.

In 2009 en 2010 heeft de NVWA bij 67 cosmeticabedrijven de productinformatiedossiers gecontroleerd. In een dossier moeten onder andere de veiligheidsbeoordeling van het product en de specificaties van de grondstoffen opgenomen zijn. Een dossier dat aan de wettelijke eisen voldoet, verhoogt de veiligheid van het product. Tegen bedrijven met tekortkomingen in dossiers heeft de NVWA maatregelen genomen.

Importeurs en producenten
Onder de 67 bezochte bedrijven bevonden zich 21 producenten en 46 importeurs. Producenten voldoen beter aan de wettelijke eisen dan importeurs: 62% van de producenten had de dossiers op orde tegenover 20% van de importeurs. Importeurs die niet aan de eisen voldoen, moeten vooral investeren in het in bezit krijgen van gegevens van buitenlandse producenten en het dossier indien nodig laten controleren door een veiligheidsbeoordelaar/consultant.

Bedrijven waarvan de dossiers niet voldeden, worden in 2011/2012 opnieuw bezocht. Resultaten van de controles worden gebruikt om het toezicht in de toekomst te verminderen of intensiveren.

Minder toezicht
Controle op productinformatiedossiers maakt deel uit van systeemtoezicht waarbij de NVWA de eigen kwaliteitssystemen van bedrijven beoordeelt. Bij bedrijven die een goed eigen kwaliteitssysteem hebben, is de kans op (ernstige) fouten gering. Fouten die toch ontstaan worden snel en adequaat hersteld en herhaling wordt voorkomen door waar nodig processen in de bedrijfsvoering aan te passen. Als de NVWA door systeemtoezicht vertrouwen heeft gekregen in de kwaliteitssystemen van een bedrijf, wordt het toezicht verminderd. Dit kan uiteindelijk resulteren in het sluiten van een convenant. Bij bedrijven die niet goed presteren, wordt de inspectiefrequentie verhoogd.

Meer informatie: