TEST

Wanneer u producten importeert, krijgt u direct te maken met wetgeving rondom productveiligheid. De kern van de wetgeving is de verplichting voor bedrijven om uitsluitend veilige producten op de markt te brengen en te verhandelen. Let op: deze module beoogt geen volledig beeld te geven van wet- en regelgeving, maar benoemt  een aantal verplichtingen waar u als importeur aan moet voldoen.vraag van

Doe ook de andere modules:

Module 2
Handelsketen
Module 3
Cultuur