Verpakkingshout

Wereldwijd wordt gebruik gemaakt van verpakkings- en stuwhout in het handelsverkeer. Daardoor kunnen schadelijke organismen, die mogelijk in het hout zitten, ongemerkt en ongewild worden verspreid. Voorbeelden hiervan zijn de Aziatische boktor (in Noord Amerika en enkele landen binnen de EU), de introductie van het Dennenhoutaaltje in Portugal en de essenprachtkever in Noord Amerika Een toenemend aantal landen eist daarom dat binnenkomend verpakkings- en stuwhout voldoet aan de mondiale standaard ISPM 15. Hieronder leest u aan welke eisen verpakkingshout dat de EU binnenkomt moet voldoen.