Kwaliteitscontrolelijst: een must voor iedere China-importeur

Door Ties Coolen van Quality Control (QC) China

 

 

Kwaliteitscontrole in China

De hoofdactiviteit van Quality Control China is voor bedrijven producten controleren / inspecteren op correctheid; dit op locatie in China, zonder dat de opdrachtgever zelf fysiek naar China hoeft af te reizen.

Wij werken al ruim tien jaar voor importeurs en bedrijven die inkopen in China. Dit voor zowel bedrijven die de stap naar China willen maken als bedrijven die hun weg in China al hebben gevonden. Uniek is dat QC China zowel gevestigd is in China als in Europa.

Controlelijst

In dit proces dienen er vooraf samen met de opdrachtgever / importeur en zijn leverancier in China voorwaarden en condities opgesteld te worden. Deze dienen als uitgangspunt voor de controlelijst. Bij de opstelling hiervan kunnen wij u behulpzaam zijn.

Het belang van een controlelijst mag niet worden onderschat, de lijst helpt een kwaliteitscontrolebedrijf zoals QC China, te begrijpen waar uw behoeften liggen en het helpt de uiteindelijke inspecteur de controle goed en effectief uit te voeren. Hoe gedetailleerder de lijst, hoe kleiner de kans op (productie)fouten.

Uw kwaliteitscontrolebedrijf, mits een gedegen en professionele onderneming, zal al uw specificaties uitgebreid bestuderen en verwerken in een duidelijk protocol voor de inspecteur.

De laatste jaren verschijnen er steeds meer klachten rond enkele ‘massa-is-kassa’ inspectiebedrijven. Deze bedrijven sturen een ongecontroleerde / onvolledige lijst direct door aan de inspecteur, in de hoop dat deze het allemaal wel zal begrijpen.

Hierdoor ontstaan er vaak communicatieproblemen (veelal door de grote taal- en cultuurverschillen) die niet ten goede komen aan de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de inspectie.

Waaruit bestaat een controlelijst

Alle informatie die iemand nodig heeft om uw bestelling, uw product, uw verwachtingen te begrijpen. Een onjuiste aanname is dat de leverancier of uw kwaliteitscontrolebedrijf uw product en uw wensen volledig begrijpt zonder een gedetailleerde en georganiseerde controlelijst. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van wat van belang kan zijn:

Ter afsluiting kunt u uw lijst compleet maken door goed- en afkeuringcriterium aan te geven, bijvoorbeeld door aan te geven wanneer een defect kritisch (critical), groot (major) of klein (minor) is.

Bedenk dat u degene bent met de beste kennis van de producten. Wij adviseren: deel uw ervaring en kennis; ga er niet van uit dat iedereen deze kennis heeft omdat het eenvoudig en logisch lijkt te zijn.

De controlelijst moet in onze optiek gedeeld worden met alle betrokken partijen in het productieproces (uw leverancier, uw kwaliteitscontrolebedrijf en uw eventuele agent) en deze dient geactualiseerd te blijven op de feitelijke situatie.

Kwaliteitscontrolebedrijf

In het ideale geval kunt u deze punten in samenspraak met uw kwaliteitscontrolebedrijf samenstellen en deze door hen laten toelichten (in de Chinese taal) aan de leverancier. Op deze manier worden misverstanden vooraf getackeld en wordt voorkomen dat u meer risico loopt dan nodig.

Uw kwaliteitscontrolebedrijf zal ernaar streven om in samenspraak met de opdrachtgever / importeur en eventueel met de leverancier een helder kwaliteitscontroleplan samen te stellen. Met als doel de kwaliteit en de positieve relatie met de Chinese leverancier, op het juiste niveau te krijgen en te houden.

Meer informatie

www.qcchina.nl