Op veel consumentenproducten moet een CE-merkteken worden aangebracht. Alleen dan mag het product op de Europese markt worden verhandeld. Met het CE-merkteken geeft een fabrikant of importeur aan dat een product voldoet aan de veiligheidseisen van de Europese richtlijnen. Hieronder leest u waar u bij CE-markering rekening mee moet houden.